Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập và ra mắt thương hiệu mới